Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Okulöncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklara, gelişimsel özelliklerine uygun bir müfredatla öğretilen Klasik Bale, 4-5 yaş ve 5-8, 8-12 ve gençler yaş grupları için düzenlenir. Derslere düzenli olarak devam eden öğrenciler, her dönem sonunda MEB Klasik Bale Sertifika Programı kapsamında düzenlenen sınavlara girme hakkı kazanırlar (ayrıntılı bilgi aşağıda). Bunların dışında 3-4 yaş grubu için özel müfredat ile Bebek Balesi eğitimleri düzenlenmektedir.

Klasik Bale, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olarak kullanılan dans aslında İtalyanca “dans” anlamına gelen “ballo” ya da “balletto” sözcüğünden türetilmiştir.

Bale eğitimi, çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir duruşa sahip olmasını, kas ve kemiklerinin en doğru şekilde gelişmesini sağlayan temel prensipleri içermektedir.

Klasik Bale Sertifika Programı Nedir, Ne Kadar Sürmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar çatısı altında yapılan Klasik Bale Programı 62 saat Teorik, 450 saat Uygulama olmak üzere toplam 512 saatten oluşmaktadır. Bu süre 8 eşit döneme ayrılmış olup her dönem yaklaşık 32 haftada tamamlanmaktadır.

Her dönemin sonunda yapılan sınavlar ile öğrenciler, 100 üzerinde değerlendirilmekte ve buna göre sertifika almaktadırlar. 8 dönemi de başarıyla tamamlayan dansçılar bu dönemlerin sonunda “usta öğretici” belgesi alma hakkı kazanırlar. 4 senelik lisans mezunları, bu belge ile birlikte Klasik Bale dersi verme ve hatta okul açma yetkisi kazanmaktadırlar.

Ancak kurum olarak amacımız yalnızca belgeni alınması değil, bununla birlikte her dansçının bireysel becerilerine uygun olarak Klasik Bale becerilerini en üst seviyeye taşımaktır.